Dobrodošli u aplikaciju Lista štetnika.

Poštovani-a,

„Lista štetnika„ namjenjena je društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine i podružnicama društava za osiguranje iz Republike Srpske koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u cilju pružanja potrebnih podataka o štetnicima iz ugovora o osiguranju o odgovornosti za motorna vozila , a u svrhu dosljedne primjene odredbi o bonusu/malusu Premijskog sistema AO.

Pristup i korištenje „ Liste štetnika “ imaju samo OVLAŠTENE OSOBE. Svako društvo za osiguranje u FBiH i svaka podružnica društva za osiguranje iz Republike Srpske koja posluje u FBiH registruje ovlaštene osobe iz reda svojih radnika i posrednika osiguranja i na taj način im dodjeljuje „ulogu“ preko koje se identificiraju „ovlaštenja“ korisnika „Liste štetnika“.

Pristup i provedene aktivnosti u aplikaciji „Lista štetnika“ evidentiraju se i nadziru.

„Listi štetnika“ omogućen je pristup putem:
- WEB aplikacije
- Web servisa
- SMS porukom na način opisan Uputstvom koje se nalazi unutar stranice.